ПРЕДСЕДАТЕЛ

Деница Вълкова

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ"
Румяна Манкова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ”
Павел Ханджиев
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
"НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ"
Пламен Синков
СЪДИИ СЪДИИ СЪДИИ
Румяна Манкова Павел Ханджиев Деница Вълкова
Събина Христова Нели Събева Пламен Синков
Албена Зъбова Илияна Балтова Светла Цолова
Росица Стоева Христина Марева Галина Тодорова
Калина Пенева

Пепа Чиликова


Петя Петрова
СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ