ПРЕДСЕДАТЕЛ

Деница Вълкова

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ"
Златина Иванова
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ”
Емилия Нашева
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ"
Пламен Синков
СЪДИИ СЪДИИ СЪДИИ
Златина Иванова Емилия Нашева Деница Вълкова
Мария Тончева Румяна Казларова Пламен Синков
Румяна Манкова Нели Събева Светла Цолова
Събина Христова Илияна Балтова Галина Тодорова
Албена Зъбова
Христина Марева
Пепа Чиликова


Петя Петрова
СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ