Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
22/2019НВОХД
55/2019ВНОХД
71/2019гражданско
92/2019частно търговско
147/2019частно гражданско
228/2018ВНОХД
152/2019ЧГД по чл.274 ГПК
59/2019търговско
71/2019търговско
130/2019частно гражданско
102/2019частно търговско
108/2019частно търговско
92/2019гражданско
126/2019частно гражданско
138/2019частно гражданско
149/2019гражданско
34/2019ВНОХД
103/2019частно търговско
153/2019ЧГД по чл.274 ГПК
113/2019частно търговско
134/2019частно гражданско
157/2019частно гражданско
159/2019частно гражданско
241/2018ВНОХД
132/2019частно гражданско
144/2019частно гражданско
163/2019гражданско
109/2019ВЧНД
73/2019гражданско
85/2019гражданско
71/2019ВНОХД
75/2019търговско
136/2019частно гражданско
137/2019частно гражданско
140/2019ЧГД по чл.274 ГПК
155/2019частно гражданско
116/2019частно търговско
29/2019ВНОХД
61/2019търговско
98/2019гражданско
10/2019ВНОХД
70/2019гражданско
№ на делото Вид
69/2019търговско
110/2019ВЧНД
78/2019гражданско
65/2019търговско
61/2019гражданско
158/2019частно гражданско
115/2019частно търговско
166/2019ЧГД по чл.274 ГПК
119/2019частно търговско
123/2019частно търговско
11/2019ВНОХД
27/2019ВНОХД
79/2019гражданско
154/2019частно гражданско
38/2019ВНОХД
73/2019НВОХД
110/2019гражданско
171/2019частно гражданско
82/2019гражданско
100/2019гражданско
151/2019частно гражданско
112/2019ВЧНД
86/2019търговско
115/2019ВЧНД
112/2019частно търговско
160/2019частно гражданско
127/2019частно търговско
131/2019частно търговско
36/2019НВАХД
37/2019НВАХД
69/2019НВОХД
45/2019НВОХД
125/2019гражданско
150/2019гражданско
162/2019частно гражданско
164/2019частно гражданско
167/2019частно гражданско
185/2019частно гражданско
232/2018ВНОХД
175/2019частно гражданско
184/2019частно гражданско