Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
17/2019търговско
40/2019НВОХД
69/2019частно гражданско
76/2019частно търговско
77/2019частно търговско
87/2019частно гражданско
94/2018ВНОХД
8/2019гражданско
60/2019ВДЧНД
63/2019ВДЧНД
86/2019частно гражданско
94/2019частно гражданско
117/2019частно гражданско
8/2019ВНОХД
44/2019НВАХД
81/2019частно гражданско
93/2019ЧГД по чл.274 ГПК
86/2019ВЧНД
30/2019търговско
108/2019частно гражданско
81/2019търговско
121/2019частно гражданско
122/2019частно гражданско
270/2018ВНОХД
272/2018НВОХД
4/2019търговско
31/2019ВЧНД
36/2019търговско
120/2019ЧГД по чл.274 ГПК
85/2019ВЧНД
89/2019ВЧНД
43/2019НВОХД
46/2019търговско
50/2019търговско
103/2019частно гражданско
107/2019частно гражданско
109/2019частно гражданско
111/2019частно гражданско
127/2019частно гражданско
128/2019частно гражданско
129/2019ЧГД по чл.274 ГПК
93/2019частно търговско
№ на делото Вид
96/2019частно търговско
119/2019частно гражданско
89/2019частно търговско
90/2019частно търговско
95/2019частно търговско
41/2019гражданско
67/2019ВДЧНД
104/2019частно гражданско
23/2019НВОХД
27/2019търговско
32/2019търговско
37/2019търговско
43/2019търговско
91/2019ЧГД по чл.274 ГПК
67/2019частно търговско
96/2019частно гражданско
74/2019частно търговско
115/2019частно гражданско
116/2019частно гражданско
83/2019частно търговско
98/2019частно търговско
118/2019частно гражданско
42/2019гражданско
51/2019търговско
54/2019търговско
94/2019частно търговско
142/2019частно гражданско
78/2019частно търговско
113/2019частно гражданско
123/2019частно гражданско
47/2019търговско
102/2019частно гражданско
100/2019частно търговско
101/2019частно търговско
139/2019частно гражданско
105/2019частно търговско
32/2019ВНАХД
104/2019частно търговско
107/2019частно търговско
148/2019частно гражданско
5/2019ВНОХД
97/2019ВДЧНД