Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
208/2018НВОХД
223/2018НВОХД
230/2018НВЧД
433/2018частно гражданско
419/2018частно гражданско
420/2018частно гражданско
273/2018ВЧНД
428/2018частно гражданско
1/2019ВЧНД
272/2018търговско
322/2018частно търговско
431/2018частно гражданско
360/2018гражданско
2/2019ВЧНД
234/2018НВОХД
280/2018търговско
412/2018частно гражданско
312/2018частно търговско
259/2018търговско
277/2018търговско
426/2018частно гражданско
4/2019ВДЧНД
309/2018гражданско
317/2018гражданско
282/2018търговско
316/2018частно търговско
321/2018частно търговско
429/2018частно гражданско
1/2019частно гражданско
229/2018ВНОХД
257/2018НВОХД
9/2019ЧГД по чл.274 ГПК
373/2018гражданско
№ на делото Вид
292/2018търговско
421/2018частно гражданско
425/2018частно гражданско
243/2018търговско
4/2019частно гражданско
12/2019ВЧНД
2/2019частно гражданско
3/2019ЧГД по чл.274 ГПК
7/2019частно търговско
14/2019ЧГД по чл.274 ГПК
324/2018частно търговско
11/2019ЧГД по чл.274 ГПК
10/2019търговско
12/2019частно гражданско
15/2019частно гражданско
6/2019частно търговско
270/2018търговско
305/2018търговско
3/2019частно търговско
7/2019частно гражданско
11/2019частно търговско
427/2018частно гражданско
2/2019частно търговско
9/2019частно търговско
258/2018ВНОХД
24/2019ВЧНД
20/2019ВЧНД
387/2018гражданско
5/2019частно гражданско
13/2019частно гражданско
12/2019частно търговско
19/2019частно търговско