Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
254/2018частно гражданско
256/2018частно гражданско
150/2018ВНОХД
152/2018НВОХД
190/2018частно търговско
126/2018НВОХД
131/2018НВОХД
257/2018частно гражданско
191/2018частно търговско
192/2018частно търговско
194/2018частно търговско
151/2018НВОХД
133/2018търговско
195/2018частно търговско
198/2018търговско
251/2018частно гражданско
201/2018търговско
193/2018частно търговско
196/2018частно търговско
197/2018частно търговско
258/2018частно гражданско
260/2018частно гражданско
264/2018частно гражданско
202/2018частно търговско
154/2018гражданско
199/2018частно търговско
151/2018търговско
№ на делото Вид
154/2018търговско
156/2018търговско
203/2018частно търговско
166/2018НВОХД
194/2018ВЧНД
194/2018гражданско
146/2018НВОХД
267/2018частно гражданско
268/2018частно гражданско
138/2018ВНОХД
120/2018ВНОХД
163/2018търговско
178/2018НВОХД
269/2018частно гражданско
203/2018гражданско
168/2018търговско
263/2018частно гражданско
265/2018частно гражданско
172/2018търговско
206/2018частно търговско
276/2018частно гражданско
152/2018търговско
282/2018ЧГД по чл.274 ГПК
164/2018гражданско
176/2018търговско
174/2018НВОХД
279/2018частно гражданско