Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
29/2018ВНОХД
98/2018НВОХД
173/2018частно търговско
174/2018частно търговско
160/2018ВЧНД
150/2018гражданско
161/2018ВЧНД
178/2018частно търговско
162/2018ВЧНД
163/2018ВЧНД
141/2018НВОХД
165/2018ВЧНД
40/2018ВНОХД
165/2018гражданско
180/2018частно търговско
219/2018частно гражданско
245/2018частно гражданско
185/2018частно търговско
226/2018частно гражданско
231/2018частно гражданско
233/2018частно гражданско
102/2018ВНОХД
224/2018частно гражданско
168/2018ВДЧНД
246/2018частно гражданско
234/2018частно гражданско
235/2018частно гражданско
236/2018частно гражданско
№ на делото Вид
237/2018частно гражданско
240/2018частно гражданско
241/2018частно гражданско
181/2018частно търговско
95/2018НВОХД
129/2018ВНОХД
115/2018НВЧД
116/2018ВНОХД
182/2018частно търговско
253/2018частно гражданско
189/2018частно търговско
177/2018гражданско
148/2018търговско
139/2018ВНОХД
255/2018частно гражданско
255/2018частно гражданско
143/2018гражданско
136/2018НВОХД
177/2018ВЧНД
239/2018частно гражданско
249/2018частно гражданско
183/2018ВЧНД
243/2018частно гражданско
247/2018частно гражданско
248/2018частно гражданско
250/2018ЧГД по чл.274 ГПК
262/2018частно гражданско