Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
110/2018НВОХД
107/2018НВОХД
123/2018ВЧНД
171/2018частно гражданско
178/2018частно гражданско
135/2018ВЧНД
95/2018търговско
174/2018частно гражданско
114/2018търговско
185/2018частно гражданско
149/2018частно търговско
150/2018частно търговско
52/2018ВНОХД
57/2018ВНОХД
92/2018гражданско
93/2018търговско
126/2018търговско
187/2018частно гражданско
206/2018ЧГД по чл.274 ГПК
140/2018ВЧНД
297/2017ВНОХД
59/2018ВНОХД
105/2018търговско
124/2018НВОХД
193/2018частно гражданско
197/2018ЧГД по чл.274 ГПК
65/2018ВНОХД
119/2018гражданско
131/2018търговско
172/2018частно гражданско
183/2018частно гражданско
144/2018частно търговско
189/2018ЧГД по чл.274 ГПК
192/2018ЧГД по чл.274 ГПК
195/2018частно гражданско
160/2018частно търговско
118/2018ВНОХД
169/2018частно гражданско
170/2018частно гражданско
155/2018частно търговско
100/2018НВАХД
111/2018търговско
115/2018търговско
116/2018търговско
121/2018търговско
134/2018търговско
136/2018търговско
137/2018ВЧНД
142/2018ВЧНД
134/2018гражданско
132/2018ВДЧНД
№ на делото Вид
190/2018частно гражданско
122/2018НВОХД
205/2018частно гражданско
214/2018частно гражданско
144/2018ВЧНД
164/2018частно търговско
151/2018гражданско
210/2018частно гражданско
133/2018гражданско
157/2018гражданско
147/2018ВЧНД
166/2018частно търговско
82/2018ВНОХД
155/2018гражданско
188/2018частно гражданско
196/2018частно гражданско
198/2018ЧГД по чл.274 ГПК
204/2018частно гражданско
133/2018НВОХД
146/2018търговско
191/2018частно гражданско
208/2018частно гражданско
167/2018частно търговско
169/2018частно търговско
126/2018гражданско
139/2018търговско
199/2018частно гражданско
207/2018частно гражданско
157/2018частно търговско
215/2018частно гражданско
165/2018частно търговско
202/2018частно гражданско
213/2018частно гражданско
220/2018частно гражданско
306/2017ВНОХД
140/2018гражданско
160/2018гражданско
209/2018частно гражданско
221/2018частно гражданско
223/2018частно гражданско
225/2018частно гражданско
154/2018ВЧНД
156/2018ВЧНД
232/2018частно гражданско
218/2018частно гражданско
228/2018частно гражданско
319/2017ВНОХД
111/2018НВОХД
155/2018ВЧНД
149/2018гражданско
211/2018частно гражданско