Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
62/2018ВНОХД
130/2018частно гражданско
113/2018ВЧНД
110/2018частно търговско
146/2018гражданско
32/2018ВНОХД
91/2018НВОХД
96/2018търговско
128/2018гражданско
101/2018гражданско
90/2018НВОХД
128/2018частно търговско
88/2018търговско
114/2018гражданско
97/2018търговско
99/2018търговско
142/2018частно гражданско
119/2018ВЧНД
70/2018гражданско
91/2018търговско
141/2018частно гражданско
124/2018частно търговско
125/2018частно търговско
125/2018ВЧНД
100/2018гражданско
103/2018търговско
136/2018частно гражданско
145/2018частно гражданско
130/2018частно търговско
55/2018НВОХД
108/2018гражданско
101/2018търговско
106/2018ВДЧНД
96/2018ВЧНД
№ на делото Вид
144/2018частно гражданско
152/2018частно гражданско
153/2018частно гражданско
158/2018частно гражданско
130/2018ВЧНД
53/2018ВНОХД
168/2018частно гражданско
137/2018частно търговско
181/2018гражданско
415/2017гражданско
54/2018ВНОХД
66/2018ВНОХД
79/2018ВНОХД
87/2018НВОХД
166/2018частно гражданско
176/2018ЧГД по чл.274 ГПК
117/2018търговско
179/2018гражданско
141/2018частно търговско
97/2018НВОХД
167/2018частно гражданско
173/2018частно гражданско
175/2018частно гражданско
186/2018ЧГД по чл.274 ГПК
102/2018търговско
156/2018частно гражданско
145/2018частно търговско
159/2018частно гражданско
332/2017гражданско
77/2018гражданско
69/2018ВНОХД
135/2018гражданско
161/2018частно гражданско
143/2018частно търговско