Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
3/2018ВНОХД
69/2018частно търговско
64/2018ВДЧНД
83/2018ЧГД по чл.274 ГПК
90/2018ЧГД по чл.274 ГПК
68/2018ВЧНД
34/2018търговско
334/2017търговско
45/2018търговско
73/2018частно търговско
38/2018търговско
56/2018търговско
86/2018ЧГД по чл.274 ГПК
75/2018търговско
76/2018частно търговско
77/2018търговско
67/2018ВЧНД
41/2018търговско
56/2018НВОХД
60/2018ВДЧНД
74/2018ВЧНД
79/2018търговско
79/2018частно гражданско
91/2018частно гражданско
93/2018частно гражданско
102/2018ЧГД по чл.274 ГПК
52/2018търговско
51/2016ВНОХД
97/2018частно гражданско
78/2018частно търговско
№ на делото Вид
83/2018частно търговско
85/2018търговско
22/2018ВНОХД
271/2017ВНОХД
71/2018ВЧНД
95/2018частно гражданско
77/2018ВЧНД
78/2018ВЧНД
8/2018гражданско
98/2018частно гражданско
81/2018частно търговско
82/2018частно търговско
43/2018ВЧНД
46/2018ВНОХД
59/2018търговско
84/2018частно търговско
83/2018ВЧНД
44/2018гражданско
96/2018частно гражданско
2/2018НВОХД
48/2018търговско
40/2018търговско
72/2018гражданско
94/2018частно гражданско
70/2018ВДЧНД
92/2018частно търговско
74/2018гражданско
99/2018частно гражданско
103/2018ЧГД по чл.274 ГПК
88/2018ВЧНД