Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
8/2018търговско
60/2018частно гражданско
307/2017ВНОХД
41/2018ВЧНД
285/2017ВНОХД
206/2017гражданско
42/2018частно гражданско
46/2018частно търговско
56/2018частно гражданско
61/2018частно гражданско
50/2018частно търговско
1/2018гражданско
38/2018частно гражданско
52/2018частно гражданско
55/2018ЧГД по чл.274 ГПК
54/2018частно търговско
45/2018частно гражданско
53/2018частно търговско
55/2018частно търговско
10/2018гражданско
44/2018ВЧНД
25/2018гражданско
33/2018търговско
54/2018частно гражданско
65/2018частно гражданско
51/2018ВЧНД
28/2018гражданско
49/2018частно гражданско
38/2018ВДЧНД
63/2018частно гражданско
68/2018ЧГД по чл.274 ГПК
17/2018гражданско
№ на делото Вид
53/2018частно гражданско
59/2018частно гражданско
47/2018ВДЧНД
57/2018частно търговско
16/2018търговско
29/2018гражданско
64/2018частно търговско
66/2018частно търговско
71/2018ЧГД по чл.274 ГПК
76/2018частно гражданско
221/2017ВНОХД
25/2018търговско
39/2018търговско
323/2017НВОХД
37/2018ВДЧНД
64/2018частно гражданско
69/2018частно гражданско
22/2018търговско
270/2017ВНОХД
24/2018ВЧНД
75/2018частно гражданско
9/2018НВОХД
322/2017НВОХД
63/2018частно търговско
82/2018частно гражданско
28/2018търговско
80/2018частно гражданско
24/2018гражданско
23/2018НВОХД
84/2018ЧГД по чл.274 ГПК
81/2018частно гражданско
87/2018частно гражданско