Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
18/2018частно търговско
18/2018ЧГД по чл.274 ГПК
29/2018търговско
19/2018ЧГД по чл.274 ГПК
31/2018частно гражданско
9/2018частно гражданско
27/2018частно гражданско
17/2018ВЧНД
32/2018гражданско
288/2017ВНОХД
308/2017НВОХД
309/2017НВОХД
393/2017гражданско
227/2017ВНОХД
19/2018ВЧНД
32/2018частно търговско
311/2017НВОХД
5/2018ВДЧНД
35/2018частно търговско
335/2017търговско
16/2018частно гражданско
34/2018частно гражданско
20/2018ВЧНД
357/2017гражданско
340/2017търговско
345/2017търговско
19/2018частно търговско
37/2018частно търговско
299/2017ВНОХД
20/2018ЧГД по чл.274 ГПК
23/2018частно търговско
31/2018частно търговско
323/2017търговско
18/2018ВДЧНД
283/2017ВНОХД
42/2018търговско
389/2017гражданско
№ на делото Вид
249/2017ВНОХД
26/2018частно търговско
269/2017НВОХД
27/2018ВЧНД
43/2018частно търговско
44/2018частно търговско
1/2018търговско
36/2018частно гражданско
37/2018частно гражданско
25/2018ВДЧНД
26/2018ВЧНД
48/2018частно гражданско
21/2018частно гражданско
321/2017ВНОХД
47/2018търговско
24/2018частно търговско
40/2018частно гражданско
412/2017гражданско
43/2018частно гражданско
46/2018частно гражданско
298/2017ВНОХД
385/2017гражданско
51/2018частно гражданско
12/2018търговско
11/2018ВЧНД
30/2018частно търговско
342/2017търговско
33/2018ВЧНД
35/2018ВДЧНД
57/2018частно гражданско
58/2018частно гражданско
4/2018търговско
47/2018частно гражданско
49/2018частно търговско
17/2018търговско
33/2018частно гражданско
50/2018частно гражданско