Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
306/2018гражданско
278/2018частно търговско
384/2018частно гражданско
288/2018частно търговско
238/2018търговско
294/2018частно търговско
247/2018търговско
372/2018частно гражданско
296/2018частно търговско
128/2018ВНОХД
312/2018гражданско
268/2018частно търговско
240/2018ВДЧНД
285/2018частно търговско
169/2018ВНОХД
313/2018гражданско
249/2018търговско
395/2018ЧГД по чл.274 ГПК
232/2018търговско
260/2018търговско
376/2018частно гражданско
379/2018частно гражданско
389/2018ЧГД по чл.274 ГПК
323/2018гражданско
383/2018частно гражданско
388/2018частно гражданско
391/2018частно гражданско
392/2018частно гражданско
398/2018частно гражданско
304/2018частно търговско
244/2018ВДЧНД
301/2018частно търговско
402/2018частно гражданско
377/2018частно гражданско
295/2018частно търговско
297/2018частно търговско
275/2018частно търговско
289/2018частно търговско
399/2018частно гражданско
308/2018частно търговско
№ на делото Вид
334/2018гражданско
337/2018гражданско
251/2018търговско
394/2018частно гражданско
403/2018частно гражданско
404/2018частно гражданско
411/2018ЧГД по чл.274 ГПК
310/2018частно търговско
259/2018ВЧНД
196/2018ВНОХД
385/2018частно гражданско
302/2018частно търговско
409/2018частно гражданско
291/2018гражданско
206/2018ВНОХД
290/2018частно търговско
401/2018частно гражданско
405/2018частно гражданско
261/2018ВДЧНД
265/2018ВЧНД
305/2018гражданско
215/2018ВЧНД
253/2018търговско
263/2018търговско
233/2018ВНОХД
267/2018търговско
286/2018частно търговско
300/2018частно търговско
416/2018частно гражданско
417/2018ЧГД по чл.274 ГПК
315/2018частно търговско
418/2018частно гражданско
197/2018ВНОХД
258/2018търговско
249/2018ВЧНД
408/2018частно гражданско
422/2018частно гражданско
423/2018частно гражданско
407/2018частно гражданско
227/2018ВЧНД