Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
80/2018търговско
210/2018търговско
224/2018ВДЧНД
170/2018ВНОХД
172/2018НВОХД
215/2018търговско
347/2018частно гражданско
356/2018частно гражданско
183/2018търговско
225/2018търговско
332/2018частно гражданско
204/2018НВОХД
331/2018частно гражданско
343/2018частно гражданско
344/2018частно гражданско
425/2016гражданско
261/2018гражданско
224/2018търговско
320/2018частно гражданско
324/2018частно гражданско
326/2018частно гражданско
250/2018частно търговско
257/2018частно търговско
266/2018частно търговско
121/2018гражданско
236/2018частно търговско
237/2018търговско
338/2018частно гражданско
341/2018частно гражданско
342/2018частно гражданско
349/2018частно гражданско
351/2018частно гражданско
357/2018частно гражданско
256/2018частно търговско
359/2018частно гражданско
364/2018частно гражданско
299/2018гражданско
239/2018частно търговско
220/2018ВНОХД
262/2018частно търговско
269/2018частно търговско
187/2018търговско
348/2018частно гражданско
350/2018частно гражданско
264/2018частно търговско
289/2018гражданско
346/2018частно гражданско
271/2018частно търговско
236/2018ВЧНД
№ на делото Вид
148/2018ВНОХД
159/2018ВНОХД
354/2018частно гражданско
358/2018частно гражданско
292/2018гражданско
333/2018частно гражданско
336/2018частно гражданско
355/2018частно гражданско
353/2018частно гражданско
362/2018частно гражданско
242/2018ВЧНД
239/2018ВЧНД
214/2018търговско
229/2018търговско
352/2018частно гражданско
369/2018частно гражданско
273/2018частно търговско
274/2018частно търговско
195/2018ВНОХД
207/2018търговско
217/2018търговско
302/2018гражданско
221/2018НВОХД
365/2018ЧГД по чл.274 ГПК
374/2018частно гражданско
386/2018ЧГД по чл.274 ГПК
287/2018гражданско
254/2018частно търговско
368/2018частно гражданско
380/2018ЧГД по чл.274 ГПК
80/2018търговско
363/2018частно гражданско
366/2018частно гражданско
367/2018частно гражданско
370/2018частно гражданско
375/2018частно гражданско
382/2018частно гражданско
283/2018частно търговско
167/2018НВОХД
378/2018частно гражданско
248/2018ВЧНД
250/2018ВЧНД
213/2018търговско
216/2018търговско
255/2018частно търговско
284/2018частно търговско
182/2018ВНОХД
223/2018търговско