Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
216/2018гражданско
179/2018търговско
273/2018частно гражданско
201/2018гражданско
200/2018частно търговско
277/2018частно гражданско
278/2018частно гражданско
207/2018ВЧНД
209/2018ВЧНД
270/2018частно гражданско
271/2018частно гражданско
283/2018частно гражданско
212/2018частно търговско
218/2018частно търговско
153/2018търговско
212/2018гражданско
229/2018гражданско
275/2018частно гражданско
288/2018частно гражданско
294/2018частно гражданско
296/2018частно гражданско
210/2018ВЧНД
161/2018търговско
238/2018гражданско
266/2018частно гражданско
219/2018частно търговско
226/2018частно търговско
211/2018ВЧНД
162/2018търговско
145/2018НВОХД
149/2018ВНОХД
170/2018търговско
184/2018ВНОХД
220/2018частно търговско
221/2018частно търговско
175/2018търговско
158/2018НВОХД
274/2018ЧГД по чл.274 ГПК
163/2018гражданско
143/2018НВОХД
222/2018гражданско
230/2018частно гражданско
188/2018търговско
272/2018частно гражданско
281/2018частно гражданско
284/2018ЧГД по чл.274 ГПК
285/2018частно гражданско
286/2018частно гражданско
290/2018ЧГД по чл.274 ГПК
297/2018частно гражданско
307/2018частно гражданско
231/2018частно търговско
234/2018търговско
138/2018търговско
252/2018гражданско
179/2018НВОХД
188/2018НВЧД
295/2018частно гражданско
№ на делото Вид
301/2018частно гражданско
310/2018частно гражданско
235/2018частно търговско
322/2018ЧГД по чл.274 ГПК
325/2018частно гражданско
213/2018ВЧНД
280/2018частно гражданско
298/2018частно гражданско
230/2018частно търговско
212/2018ВДЧНД
214/2018ВЧНД
293/2018частно гражданско
227/2018частно търговско
171/2018търговско
205/2018ВДЧНД
300/2018ЧГД по чл.274 ГПК
311/2018гражданско
241/2018частно търговско
245/2018частно търговско
158/2018търговско
177/2018търговско
242/2018гражданско
186/2018търговско
240/2018частно търговско
186/2018ВНОХД
318/2018частно гражданско
327/2018гражданско
242/2018частно търговско
164/2018ВНОХД
180/2018ВНАХД
181/2018ВЧНД
304/2018гражданско
308/2018частно гражданско
228/2018частно търговско
315/2018частно гражданско
319/2018частно гражданско
244/2018частно търговско
335/2018частно гражданско
227/2018гражданско
192/2018НВОХД
259/2018гражданско
211/2018търговско
303/2018частно гражданско
314/2018частно гражданско
316/2018частно гражданско
233/2018частно търговско
328/2018частно гражданско
217/2018гражданско
329/2018частно гражданско
244/2018гражданско
321/2018частно гражданско
330/2018частно гражданско
248/2018частно търговско
252/2018частно търговско
339/2018частно гражданско
27/2018търговско
209/2018търговско