Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
344/2017частно търговско
417/2017частно гражданско
350/2017частно търговско
289/2017НВОХД
346/2017частно търговско
279/2017НВОХД
330/2017търговско
402/2017ЧГД по чл.274 ГПК
348/2017частно търговско
398/2017частно гражданско
347/2017частно търговско
395/2017частно гражданско
397/2017частно гражданско
407/2017частно гражданско
2/2018частно гражданско
5/2018частно гражданско
278/2017ВНОХД
321/2017търговско
410/2017частно гражданско
411/2017частно гражданско
289/2017търговско
7/2018ЧГД по чл.274 ГПК
6/2018ВЧНД
7/2018ВЧНД
292/2017ВНОХД
377/2017гражданско
414/2017частно гражданско
3/2018частно търговско
5/2018частно търговско
8/2018ВЧНД
10/2018ВЧНД
284/2017НВЧХД
331/2017търговско
401/2017частно гражданско
6/2018частно търговско
№ на делото Вид
9/2018частно търговско
3/2018частно гражданско
294/2017ВНОХД
2/2018частно търговско
4/2018частно гражданско
6/2018частно гражданско
7/2018частно търговско
10/2018частно търговско
11/2018частно търговско
12/2018ВЧНД
365/2017гражданско
11/2018ЧГД по чл.274 ГПК
13/2018частно търговско
14/2018частно търговско
13/2018частно гражданско
13/2018ВЧНД
15/2018частно търговско
408/2017частно гражданско
12/2018частно гражданско
21/2018частно търговско
310/2017търговско
312/2017търговско
232/2017ВНОХД
16/2018ВЧНД
14/2018ЧГД по чл.274 ГПК
15/2018частно гражданско
20/2018частно търговско
23/2018частно гражданско
267/2017ВНОХД
299/2017търговско
416/2017частно гражданско
22/2018частно гражданско
336/2017търговско
30/2018ЧГД по чл.274 ГПК
320/2017ВЧНД