Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
289/2017ЧГД по чл.274 ГПК
252/2017частно търговско
65/2017търговско
191/2017търговско
169/2017ВНОХД
283/2017частно гражданско
220/2017ВЧНД
222/2017ВДЧНД
292/2017частно гражданско
251/2017частно търговско
197/2017търговско
190/2017ВЧНД
280/2017частно гражданско
281/2017частно гражданско
288/2017частно гражданско
229/2017ВЧНД
192/2017търговско
199/2017търговско
230/2017търговско
233/2017ВЧНД
221/2017търговско
286/2017частно гражданско
294/2017частно гражданско
236/2017гражданско
290/2017частно гражданско
№ на делото Вид
239/2017ВДЧНД
155/2017ВНОХД
202/2017търговско
207/2017търговско
297/2017частно гражданско
299/2017частно гражданско
306/2017ЧГД по чл.274 ГПК
138/2017търговско
193/2017търговско
242/2017ВЧНД
50/2017гражданско
195/2017гражданско
227/2017гражданско
291/2017частно гражданско
242/2017търговско
307/2017частно гражданско
262/2017частно търговско
265/2017търговско
195/2017ВНОХД
202/2017НВОХД
293/2017частно гражданско
298/2017частно гражданско
308/2017частно гражданско
182/2017частно гражданско
315/2017частно гражданско