Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
103/2017ВНОХД
211/2017частно търговско
212/2017частно търговско
178/2017търговско
249/2017ЧГД по чл.274 ГПК
193/2017ВЧНД
167/2017търговско
179/2017търговско
182/2017търговско
194/2017търговско
194/2017ВЧНД
158/2017ВЧНД
204/2017частно търговско
206/2017частно търговско
208/2017частно търговско
215/2017частно търговско
180/2017ВДЧНД
214/2017частно търговско
218/2017частно търговско
258/2017частно гражданско
259/2017частно гражданско
201/2017ВЧНД
184/2017ВЧНД
216/2017частно търговско
219/2017частно търговско
242/2017частно гражданско
257/2017частно гражданско
200/2017ВЧНД
157/2017ВНОХД
172/2017НВОХД
209/2017частно търговско
247/2017частно гражданско
250/2017частно гражданско
225/2017частно търговско
210/2017частно търговско
255/2017частно гражданско
207/2017ВЧНД
231/2017частно търговско
213/2017частно търговско
261/2017частно гражданско
227/2017търговско
№ на делото Вид
267/2017частно гражданско
268/2017частно гражданско
141/2017НВОХД
149/2017ВНОХД
150/2017НВОХД
256/2017частно гражданско
260/2017частно гражданско
223/2017частно търговско
226/2017частно търговско
229/2017частно търговско
206/2017ВЧНД
53/2010търговско
224/2017частно търговско
263/2017ЧГД по чл.274 ГПК
228/2017частно търговско
266/2017частно гражданско
269/2017частно гражданско
270/2017частно гражданско
272/2017ЧГД по чл.274 ГПК
234/2017частно търговско
235/2017частно търговско
237/2017частно търговско
67/2017ВНОХД
262/2017ЧГД по чл.274 ГПК
264/2017ЧГД по чл.274 ГПК
211/2017ВЧНД
233/2017частно търговско
236/2017частно търговско
275/2017частно гражданско
279/2017частно гражданско
274/2017частно гражданско
147/2017ВНОХД
278/2017частно гражданско
239/2017частно търговско
238/2017частно търговско
277/2017ЧГД по чл.274 ГПК
240/2017частно търговско
213/2017ВЧНД
208/2017ВЧНД
241/2017частно търговско
156/2017ВЧНД