Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
9/2017ВНОХД
8/2017гражданско
25/2017търговско
37/2017гражданско
271/2016ВНОХД
90/2017частно гражданско
105/2017ЧГД по чл.274 ГПК
79/2017ВЧНД
107/2017частно търговско
19/2017гражданско
73/2017ВНОХД
106/2017частно търговско
115/2017частно гражданско
120/2017ЧГД по чл.274 ГПК
22/2017ВНОХД
40/2017търговско
33/2017гражданско
35/2017НВОХД
107/2017ЧГД по чл.274 ГПК
117/2017частно гражданско
257/2016ВНОХД
55/2017гражданско
59/2017ВДЧНД
113/2017ЧГД по чл.274 ГПК
91/2017ВЧНД
268/2016ВНОХД
43/2017гражданско
50/2017ВЧНД
89/2017ВЧНД
90/2017ВЧНД
12/2017ВНОХД
293/2016ВНОХД
118/2017частно търговско
73/2017търговско
74/2017търговско
112/2017частно търговско
115/2017частно търговско
13/2017ВНОХД
14/2017ВНОХД
47/2017търговско
45/2017гражданско
63/2017търговско
18/2017гражданско
№ на делото Вид
116/2017частно гражданско
98/2017ВЧНД
25/2017ВНОХД
41/2017гражданско
80/2017търговско
114/2017частно търговско
122/2017частно търговско
132/2017частно гражданско
120/2017частно търговско
102/2017ВЧНД
18/2017НВОХД
286/2016ВНОХД
52/2017гражданско
53/2017гражданско
86/2017търговско
111/2017частно гражданско
119/2017частно гражданско
130/2017частно гражданско
131/2017ЧГД по чл.274 ГПК
66/2017гражданско
44/2017ВЧНД
57/2017НВОХД
83/2017търговско
91/2017търговско
62/2017НВОХД
146/2017частно гражданско
112/2017частно гражданско
121/2017частно търговско
101/2017ВЧНД
123/2017частно търговско
125/2017частно търговско
61/2017гражданско
126/2017частно търговско
127/2017частно търговско
132/2017частно търговско
78/2017търговско
137/2017частно гражданско
144/2017частно гражданско
68/2017гражданско
76/2017търговско
84/2017ВДЧНД
129/2017частно гражданско