Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
60/2017частно гражданско
62/2017частно търговско
66/2017търговско
24/2017търговско
244/2016ВНОХД
64/2017частно търговско
290/2016НВОХД
74/2017ЧГД по чл.274 ГПК
75/2017частно гражданско
256/2016ВНОХД
49/2017частно гражданско
72/2017частно гражданско
78/2017ЧГД по чл.274 ГПК
21/2017търговско
14/2017гражданско
32/2017търговско
326/2016търговско
47/2017частно гражданско
8/2017ВНОХД
46/2017частно гражданско
57/2017ЧГД по чл.274 ГПК
72/2017частно търговско
52/2017ВДЧНД
82/2017частно търговско
259/2016ВНОХД
64/2017частно гражданско
21/2017гражданско
524/2016гражданско
73/2017частно гражданско
49/2017търговско
76/2017ЧГД по чл.274 ГПК
71/2017частно търговско
81/2017частно гражданско
83/2017частно гражданско
89/2017търговско
91/2017частно гражданско
11/2017ВНОХД
41/2017търговско
282/2016ВНОХД
69/2017частно търговско
79/2017частно търговско
88/2017частно търговско
43/2017търговско
346/2016търговско
347/2016търговско
517/2016гражданско
84/2017частно търговско
87/2017частно търговско
90/2017частно търговско
92/2017търговско
94/2017частно гражданско
№ на делото Вид
27/2017търговско
281/2016ВНОХД
529/2016гражданско
59/2017ЧГД по чл.274 ГПК
77/2017ЧГД по чл.274 ГПК
86/2017частно гражданско
9/2017търговско
32/2017ВЧНД
85/2017частно гражданско
85/2017частно търговско
95/2017частно гражданско
540/2016гражданско
44/2017гражданско
84/2017частно гражданско
81/2017частно търговско
92/2017ЧГД по чл.274 ГПК
95/2017частно търговско
96/2017частно търговско
102/2017частно гражданско
77/2017частно търговско
104/2017ЧГД по чл.274 ГПК
20/2017ВНОХД
34/2017търговско
71/2017частно гражданско
87/2017частно гражданско
88/2017частно гражданско
98/2017частно гражданско
100/2017частно гражданско
38/2017търговско
272/2016ВНОХД
56/2017търговско
94/2017частно търговско
97/2017частно гражданско
100/2017частно търговско
102/2017частно търговско
89/2017ЧГД по чл.274 ГПК
68/2017ВЧНД
105/2017частно търговско
19/2017НВОХД
101/2017ЧГД по чл.274 ГПК
98/2017частно търговско
101/2017частно търговско
157/2010гражданско
30/2017търговско
279/2016ВНОХД
67/2017търговско
93/2017ЧГД по чл.274 ГПК
99/2017ЧГД по чл.274 ГПК
109/2017ЧГД по чл.274 ГПК
104/2017частно търговско
109/2017частно търговско