Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
14/2017частно търговско
22/2017частно търговско
28/2017частно търговско
29/2017търговско
36/2017частно търговско
467/2016гражданско
371/2016търговско
33/2017частно търговско
28/2017частно гражданско
528/2016гражданско
22/2017частно гражданско
35/2017частно търговско
37/2017частно търговско
354/2016търговско
366/2016търговско
16/2017частно гражданско
39/2017частно търговско
42/2017частно търговско
373/2016търговско
32/2017частно гражданско
38/2017частно гражданско
7/2017ВНОХД
17/2017частно гражданско
23/2017частно гражданско
24/2017ЧГД по чл.274 ГПК
26/2017гражданско
232/2016ВНОХД
471/2016гражданско
365/2016търговско
27/2017частно гражданско
29/2017частно гражданско
30/2017ЧГД по чл.274 ГПК
30/2017ВЧНД
42/2017частно гражданско
20/2017частно търговско
26/2017частно търговско
261/2016ВНОХД
46/2017частно търговско
12/2017частно гражданско
251/2016НВОХД
503/2016гражданско
51/2017частно търговско
34/2017частно гражданско
260/2016ВЧНД
287/2016ВНАХД
526/2016гражданско
530/2016гражданско
№ на делото Вид
54/2017ЧГД по чл.274 ГПК
2/2017ВЧНД
16/2017търговско
19/2017търговско
31/2017ЧГД по чл.274 ГПК
44/2017частно търговско
48/2017частно търговско
276/2016ВНОХД
292/2016ВНОХД
51/2017гражданско
58/2017частно търговско
57/2017частно търговско
3/2017търговско
6/2017търговско
18/2017търговско
36/2017частно гражданско
502/2016гражданско
48/2017частно гражданско
37/2017ВДЧНД
38/2017ВЧНД
40/2017ВЧНД
15/2017НВОХД
25/2017частно гражданско
45/2017частно търговско
33/2017ВЧНД
50/2017частно търговско
53/2017частно търговско
11/2017търговско
52/2017частно търговско
54/2017частно търговско
269/2016НВОХД
516/2016гражданско
536/2016гражданско
62/2017частно гражданско
67/2017ЧГД по чл.274 ГПК
2/2017търговско
245/2016ВНОХД
39/2017частно гражданско
510/2016гражданско
60/2017частно търговско
42/2017ВЧНД
58/2017ЧГД по чл.274 ГПК
3/2017НВОХД
23/2017търговско
35/2017частно гражданско
61/2017частно търговско