Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
324/2017частно търговско
329/2017частно търговско
379/2017частно гражданско
224/2017ВНОХД
237/2017ВНАХД
381/2017ЧГД по чл.274 ГПК
253/2017НВОХД
292/2017търговско
373/2017частно гражданско
301/2017ВЧНД
302/2017ВЧНД
368/2017частно гражданско
305/2017търговско
370/2017частно гражданско
374/2017ЧГД по чл.274 ГПК
304/2017ВЧНД
197/2017ВНОХД
302/2017търговско
355/2017частно гражданско
329/2017гражданско
297/2017търговско
332/2017частно търговско
388/2017ЧГД по чл.274 ГПК
310/2017ВДЧНД
378/2017частно гражданско
390/2017частно гражданско
392/2017ЧГД по чл.274 ГПК
333/2017частно търговско
245/2017ВНОХД
312/2017гражданско
282/2017ВЧНД
371/2017частно гражданско
339/2017частно търговско
336/2017гражданско
№ на делото Вид
273/2017НВОХД
280/2017ВЧНД
311/2017търговско
372/2017частно гражданско
376/2017частно гражданско
382/2017частно гражданско
337/2017частно търговско
315/2017ВЧНД
375/2017частно гражданско
316/2017ВЧНД
404/2017частно гражданско
405/2017частно гражданско
383/2017ЧГД по чл.274 ГПК
384/2017частно гражданско
387/2017частно гражданско
341/2017частно търговско
406/2017ЧГД по чл.274 ГПК
238/2017ВНОХД
264/2017ВЧНД
396/2017частно гражданско
409/2017ЧГД по чл.274 ГПК
275/2017ВНОХД
251/2017ВНОХД
350/2017гражданско
322/2017търговско
386/2017ЧГД по чл.274 ГПК
391/2017частно гражданско
394/2017частно гражданско
400/2017частно гражданско
343/2017частно търговско
285/2017търговско
399/2017ЧГД по чл.274 ГПК
403/2017частно гражданско