Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
213/2016частно търговско
220/2016частно търговско
119/2016ВНОХД
256/2016гражданско
221/2016частно търговско
227/2016търговско
197/2016гражданско
311/2016частно гражданско
260/2016гражданско
313/2016частно гражданско
202/2016гражданско
318/2016частно гражданско
329/2016частно гражданско
255/2016гражданско
261/2016гражданско
271/2016гражданско
315/2016частно гражданско
333/2016частно гражданско
334/2016частно гражданско
223/2016частно търговско
336/2016частно гражданско
342/2016частно гражданско
264/2016гражданско
152/2016ВНОХД
201/2016търговско
222/2016частно търговско
228/2016частно търговско
142/2016НВОХД
157/2016ВЧНД
282/2016гражданско
193/2016търговско
202/2016търговско
341/2016частно гражданско
203/2016търговско
274/2016гражданско
№ на делото Вид
286/2016гражданско
229/2016частно търговско
231/2016частно търговско
237/2016частно търговско
234/2016частно търговско
240/2016частно търговско
241/2016частно търговско
348/2016ЧГД по чл.274 ГПК
344/2016частно гражданско
245/2016частно търговско
246/2016търговско
247/2016частно търговско
352/2016гражданско
68/2016ВНОХД
347/2016ЧГД по чл.274 ГПК
345/2016частно гражданско
186/2016търговско
296/2016гражданско
244/2016частно търговско
350/2016частно гражданско
188/2016търговско
360/2016гражданско
226/2016частно търговско
349/2016частно гражданско
170/2016търговско
348/2016ЧГД по чл.274 ГПК
242/2016частно търговско
248/2016частно търговско
353/2016частно гражданско
361/2016ЧГД по чл.274 ГПК
355/2016ЧГД по чл.274 ГПК
358/2016ЧГД по чл.274 ГПК
359/2016ЧГД по чл.274 ГПК
273/2015ВНОХД
180/2016търговско