Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
194/2016гражданско
272/2016частно гражданско
279/2016частно гражданско
280/2016ЧГД по чл.274 ГПК
106/2016НВОХД
254/2016ЧГД по чл.274 ГПК
278/2016частно гражданско
104/2016ВНАХД
208/2016гражданско
160/2016търговско
190/2016частно търговско
211/2016гражданско
214/2016гражданско
159/2016НВОХД
194/2016частно търговско
191/2016гражданско
147/2016търговско
251/2016частно гражданско
273/2016частно гражданско
191/2016частно търговско
192/2016частно търговско
290/2016частно гражданско
195/2016гражданско
159/2016търговско
162/2016търговско
258/2016частно гражданско
259/2016частно гражданско
284/2016ЧГД по чл.274 ГПК
195/2016частно търговско
162/2016НВОХД
117/2016ВНОХД
156/2016търговско
164/2016търговско
283/2016частно гражданско
197/2016частно търговско
198/2016частно търговско
199/2016частно търговско
72/2015гражданско
79/2016ВНОХД
94/2016ВНОХД
288/2016частно гражданско
294/2016частно гражданско
298/2016частно гражданско
105/2016НВЧД
107/2016ВНОХД
141/2016ВЧНД
148/2016НВЧД
№ на делото Вид
281/2016частно гражданско
291/2016частно гражданско
215/2016частно гражданско
223/2016гражданско
151/2016търговско
163/2016търговско
289/2016частно гражданско
188/2016гражданско
149/2016ВНОХД
85/2016ВНОХД
150/2016търговско
183/2016търговско
299/2016ЧГД по чл.274 ГПК
224/2016гражданско
167/2016НВОХД
205/2016частно търговско
307/2016частно гражданско
309/2016ЧГД по чл.274 ГПК
207/2016частно търговско
210/2016частно търговско
287/2015ВНОХД
247/2016гражданско
131/2016ВНОХД
171/2016търговско
172/2016търговско
144/2016НВОХД
189/2016търговско
312/2016частно гражданско
314/2016частно гражданско
240/2016гражданско
124/2016ВНОХД
242/2016гражданско
147/2016НВОХД
305/2016частно гражданско
309/2016ЧГД по чл.274 ГПК
316/2016частно гражданско
214/2016частно търговско
319/2016частно гражданско
118/2016ВНОХД
134/2016ВНОХД
308/2016частно гражданско
121/2016ВНОХД
136/2016ВНОХД
268/2016гражданско
292/2016частно гражданско
115/2016НВОХД
322/2016ЧГД по чл.274 ГПК