Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
101/2016гражданско
218/2016ЧГД по чл.274 ГПК
212/2016ЧГД по чл.274 ГПК
213/2016частно гражданско
144/2016гражданско
153/2016гражданско
87/2016ВНОХД
118/2016търговско
127/2016търговско
198/2016ЧГД по чл.274 ГПК
169/2016гражданско
199/2016ЧГД по чл.274 ГПК
219/2016частно гражданско
148/2016частно търговско
120/2016ВЧНД
236/2016частно гражданско
153/2016частно търговско
237/2016частно гражданско
158/2016частно търговско
239/2016частно гражданско
61/2016ВНОХД
82/2016ВНОХД
221/2016частно гражданско
152/2016частно търговско
235/2016ЧГД по чл.274 ГПК
244/2016гражданско
246/2016гражданско
91/2016НВОХД
123/2016търговско
183/2016частно гражданско
204/2016частно гражданско
217/2016частно гражданско
222/2016частно гражданско
228/2016частно гражданско
127/2016ВЧНД
111/2016гражданско
168/2016гражданско
137/2016търговско
207/2016ЧГД по чл.274 ГПК
229/2016ЧГД по чл.274 ГПК
233/2016ЧГД по чл.274 ГПК
139/2016търговско
232/2016частно гражданско
238/2016ЧГД по чл.274 ГПК
241/2016ЧГД по чл.274 ГПК
128/2016ВЧНД
№ на делото Вид
166/2016частно търговско
252/2016частно гражданско
225/2016частно гражданско
231/2016частно гражданско
138/2016гражданско
169/2016частно търговско
83/2016ВНОХД
161/2016гражданско
182/2016гражданско
226/2016частно гражданско
168/2016частно търговско
140/2016търговско
145/2016търговско
173/2016частно търговско
178/2016частно търговско
142/2016търговско
70/2016ВНОХД
158/2016гражданско
263/2016частно гражданско
177/2016частно търговско
270/2016частно гражданско
362/2015гражданско
159/2016гражданско
180/2016гражданско
98/2016ВЧНД
144/2016търговско
249/2016ЧГД по чл.274 ГПК
253/2016ЧГД по чл.274 ГПК
174/2016частно търговско
175/2016частно търговско
80/2016ВНОХД
151/2016гражданско
149/2016търговско
176/2016частно търговско
182/2016частно търговско
176/2016гражданско
276/2016частно гражданско
150/2016ВДЧНД
187/2016гражданско
267/2016частно гражданско
90/2016ВНОХД
179/2016гражданско
157/2016търговско
161/2016търговско
145/2016ВДЧНД