Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
279/2015гражданско
20/2016ВНОХД
124/2016гражданско
177/2016ЧГД по чл.274 ГПК
269/2015ВНОХД
289/2015ВНОХД
78/2016търговско
79/2016търговско
84/2016търговско
65/2016ВНОХД
122/2016частно търговско
186/2016частно гражданско
130/2016частно търговско
193/2016частно гражданско
279/2015гражданско
368/2015гражданско
72/2016търговско
90/2016търговско
128/2016частно търговско
190/2016частно гражданско
134/2016търговско
99/2016гражданско
89/2016търговско
109/2016търговско
181/2016ЧГД по чл.274 ГПК
129/2016частно търговско
131/2016частно търговско
69/2016ВЧНД
142/2016гражданско
147/2016гражданско
133/2016частно търговско
135/2016частно търговско
100/2016търговско
121/2016частно търговско
125/2016частно търговско
185/2016ЧГД по чл.274 ГПК
88/2016гражданско
132/2016частно търговско
189/2015гражданско
№ на делото Вид
205/2015гражданско
135/2016гражданско
112/2016търговско
1/2016ВНОХД
64/2016търговско
58/2016НВОХД
132/2016гражданско
110/2016търговско
170/2016частно гражданско
172/2016ЧГД по чл.274 ГПК
200/2016частно гражданско
180/2015гражданско
99/2016търговско
105/2016търговско
106/2016търговско
117/2016търговско
141/2016частно търговско
33/2016ВНОХД
115/2016гражданско
104/2016търговско
178/2016частно гражданско
192/2016частно гражданско
110/2016ВЧНД
73/2016търговско
206/2016ЧГД по чл.274 ГПК
54/2016гражданско
203/2016ЧГД по чл.274 ГПК
138/2016частно търговско
210/2016частно гражданско
163/2016гражданско
78/2016ВНОХД
113/2016търговско
209/2016ЧГД по чл.274 ГПК
74/2016ВНОХД
124/2016търговско
146/2016частно търговско
115/2016търговско
196/2016ЧГД по чл.274 ГПК