Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
47/2016гражданско
49/2016гражданско
45/2016търговско
40/2016ВНОХД
139/2016частно гражданско
98/2016частно търговско
54/2016търговско
100/2016гражданско
34/2016НВОХД
40/2016търговско
48/2016търговско
38/2016НВОХД
57/2016търговско
46/2016ВНОХД
47/2016ВНАХД
133/2016частно гражданско
28/2016НВОХД
63/2016гражданско
65/2016търговско
103/2016частно търговско
107/2016частно търговско
108/2016частно търговско
61/2016гражданско
66/2016гражданско
101/2016частно търговско
145/2016ЧГД по чл.274 ГПК
146/2016ЧГД по чл.274 ГПК
50/2016търговско
162/2016частно гражданско
37/2016гражданско
56/2016гражданско
52/2016търговско
64/2016гражданско
77/2016търговско
150/2016частно гражданско
157/2016ЧГД по чл.274 ГПК
160/2016частно гражданско
60/2016търговско
№ на делото Вид
111/2016частно търговско
32/2016НВОХД
37/2016ВНОХД
76/2016търговско
164/2016частно гражданско
44/2016търговско
79/2016гражданско
91/2016гражданско
148/2016частно гражданско
166/2016ЧГД по чл.274 ГПК
23/2016гражданско
56/2016НВОХД
80/2016търговско
114/2016частно търговско
212/2015ВНОХД
77/2016гражданско
66/2016търговско
118/2016гражданско
88/2016търговско
155/2016частно гражданско
63/2016търговско
90/2016гражданско
92/2016търговско
88/2016ВДЧНД
198/2015ВНОХД
96/2016гражданско
175/2016частно гражданско
70/2016търговско
114/2016гражданско
119/2016частно търговско
227/2015ВНОХД
62/2016търговско
171/2016частно гражданско
173/2016частно гражданско
174/2016частно гражданско
120/2016частно търговско
126/2016частно търговско