Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
424/2016гражданско
303/2016търговско
468/2016частно гражданско
488/2016ЧГД по чл.274 ГПК
335/2016частно търговско
499/2016частно гражданско
342/2016частно търговско
419/2016гражданско
486/2016гражданско
338/2016частно търговско
109/2016ВНОХД
336/2016частно търговско
504/2016частно гражданско
353/2016частно търговско
221/2016ВНОХД
492/2016частно гражданско
506/2016частно гражданско
507/2016частно гражданско
430/2016гражданско
487/2016частно гражданско
276/2016търговско
417/2016гражданско
422/2016гражданско
490/2016частно гражданско
501/2016частно гражданско
340/2016частно търговско
505/2016ЧГД по чл.274 ГПК
511/2016ЧГД по чл.274 ГПК
304/2016гражданско
5/2016ВНОХД
322/2016търговско
343/2016частно търговско
208/2016ВНОХД
233/2016ВЧНД
293/2016търговско
440/2016гражданско
229/2016ВНОХД
296/2016търговско
239/2016ВНОХД
512/2016частно гражданско
230/2016НВОХД
269/2016търговско
421/2016гражданско
236/2016ВНОХД
№ на делото Вид
350/2016частно търговско
441/2016гражданско
270/2016ВЧНД
514/2016частно гражданско
224/2016НВОХД
437/2016гражданско
449/2016гражданско
328/2016търговско
520/2016ЧГД по чл.274 ГПК
201/2016частно гражданско
247/2016НВОХД
359/2016частно търговско
518/2016частно гражданско
519/2016ЧГД по чл.274 ГПК
240/2016НВОХД
443/2016гражданско
317/2016търговско
474/2016гражданско
337/2016търговско
360/2016частно търговско
361/2016частно търговско
363/2016частно търговско
364/2016частно търговско
521/2016частно гражданско
365/2016гражданско
249/2016НВОХД
253/2016НВОХД
509/2016частно гражданско
525/2016частно гражданско
289/2016ВЧНД
444/2016гражданско
189/2016ВНОХД
399/2016гражданско
348/2016търговско
369/2016частно търговско
289/2016търговско
351/2016търговско
531/2016частно гражданско
532/2016частно гражданско
368/2016частно търговско
370/2016частно търговско
434/2016гражданско
307/2016търговско
508/2016гражданско