Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
299/2016частно търговско
439/2016частно гражданско
301/2016частно търговско
302/2016частно търговско
327/2016гражданско
203/2016ВНОХД
310/2016частно търговско
452/2016ЧГД по чл.274 ГПК
263/2016търговско
433/2016частно гражданско
382/2016гражданско
214/2016НВЧД
447/2016частно гражданско
450/2016частно гражданско
318/2016частно търговско
460/2016частно гражданско
183/2016ВНОХД
255/2016търговско
356/2016гражданско
266/2016търговско
270/2016търговско
429/2016частно гражданско
442/2016частно гражданско
462/2016частно гражданско
321/2016частно търговско
248/2016ВЧНД
184/2016ВНОХД
455/2016частно гражданско
459/2016ЧГД по чл.274 ГПК
210/2016НВОХД
446/2016частно гражданско
466/2016частно гражданско
472/2016частно гражданско
376/2016гражданско
265/2016гражданско
254/2016търговско
197/2016НВОХД
369/2016гражданско
277/2016търговско
445/2016частно гражданско
451/2016ЧГД по чл.274 ГПК
315/2016частно търговско
457/2016частно гражданско
483/2016ЧГД по чл.274 ГПК
458/2016частно гражданско
223/2016НВОХД
268/2016търговско
№ на делото Вид
274/2016търговско
465/2016частно гражданско
475/2016ЧГД по чл.274 ГПК
331/2016частно търговско
186/2016ВНОХД
213/2016НВОХД
271/2016търговско
312/2016частно търговско
314/2016частно търговско
456/2016частно гражданско
469/2016частно гражданско
339/2016гражданско
371/2016гражданско
470/2016частно гражданско
384/2016гражданско
219/2016ВНОХД
473/2016ЧГД по чл.274 ГПК
476/2016частно гражданско
496/2016частно гражданско
378/2016гражданско
480/2016частно гражданско
481/2016частно гражданско
329/2016частно търговско
330/2016частно търговско
498/2016частно гражданско
411/2016гражданско
325/2016частно търговско
327/2016частно търговско
497/2016частно гражданско
400/2016гражданско
227/2016НВОХД
316/2016търговско
407/2016гражданско
428/2016гражданско
332/2016частно търговско
333/2016частно търговско
489/2016ЧГД по чл.274 ГПК
491/2016частно гражданско
493/2016частно гражданско
500/2016частно гражданско
416/2016гражданско
463/2016частно гражданско
482/2016частно гражданско
485/2016ЧГД по чл.274 ГПК
334/2016частно търговско
192/2016ВНОХД
385/2016гражданско