Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
414/2016частно гражданско
317/2016гражданско
201/2016НВОХД
390/2016частно гражданско
391/2016частно гражданско
273/2016частно търговско
260/2016търговско
387/2016частно гражданско
401/2016частно гражданско
404/2016частно гражданско
226/2016НВОХД
394/2016ЧГД по чл.274 ГПК
217/2016ВДЧНД
185/2016ВЧНД
396/2016частно гражданско
281/2016търговско
200/2016търговско
301/2016гражданско
325/2016гражданско
191/2016НВОХД
395/2016ЧГД по чл.274 ГПК
408/2016частно гражданско
275/2016частно търговско
208/2016търговско
283/2016частно търговско
284/2016частно търговско
335/2016гражданско
278/2016частно търговско
279/2016частно търговско
294/2016търговско
163/2016НВОХД
326/2016гражданско
181/2016ВНОХД
392/2016частно гражданско
212/2016НВОХД
403/2016частно гражданско
413/2016ЧГД по чл.274 ГПК
418/2016частно гражданско
420/2016частно гражданско
287/2016гражданско
302/2016гражданско
398/2016частно гражданско
280/2016частно търговско
290/2016частно търговско
291/2016частно търговско
436/2016гражданско
237/2016ВЧНД
212/2016търговско
405/2016частно гражданско
409/2016частно гражданско
410/2016ЧГД по чл.274 ГПК
285/2016частно търговско
238/2016ВЧНД
№ на делото Вид
215/2016търговско
216/2016търговско
206/2016НВОХД
397/2016частно гражданско
402/2016частно гражданско
282/2016частно търговско
286/2016частно търговско
438/2016гражданско
178/2016ВНОХД
179/2016ВНОХД
236/2016търговско
295/2016частно търговско
297/2016частно търговско
300/2016частно търговско
304/2016частно търговско
219/2016търговско
340/2016гражданско
346/2016гражданско
412/2016частно гражданско
431/2016частно гражданско
300/2016гражданско
175/2016ВЧНД
218/2016търговско
337/2016гражданско
230/2016търговско
199/2016НВОХД
216/2016ВЧНД
423/2016частно гражданско
287/2016частно търговско
242/2016ВЧНД
321/2016гражданско
205/2016НВОХД
215/2016НВОХД
415/2016частно гражданско
435/2016частно гражданско
338/2016гражданско
292/2016частно търговско
427/2016частно гражданско
305/2016частно търговско
311/2016търговско
238/2016търговско
354/2016гражданско
196/2016НВОХД
204/2016НВОХД
288/2016частно търговско
308/2016частно търговско
309/2016частно търговско
454/2016частно гражданско
332/2016гражданско
306/2016частно търговско
453/2016частно гражданско
256/2016търговско
259/2016търговско