Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
196/2015НВОХД
217/2015НВОХД
237/2015НВОХД
322/2015търговско
366/2015частно гражданско
316/2015гражданско
244/2015ВНОХД
390/2015частно гражданско
323/2015търговско
403/2015частно гражданско
408/2015ЧГД по чл.274 ГПК
179/2015ВНОХД
407/2015ЧГД по чл.274 ГПК
235/2015ВНОХД
2/2016частно гражданско
312/2015търговско
336/2015гражданско
9/2016частно търговско
344/2015гражданско
317/2015търговско
320/2015търговско
68/2015ВНОХД
204/2015ВНОХД
213/2015ВНОХД
335/2015гражданско
2/2016ВДЧНД
330/2015търговско
14/2016частно гражданско
172/2015НВОХД
9/2016частно гражданско
265/2015НВОХД
338/2015търговско
№ на делото Вид
272/2015НВОХД
409/2015частно гражданско
234/2015НВОХД
18/2016частно гражданско
20/2016частно гражданско
21/2016ЧГД по чл.274 ГПК
11/2016ВЧНД
13/2016ВЧНД
263/2015ВНОХД
13/2016частно гражданско
10/2016ВЧНД
146/2015ВНОХД
4/2016частно търговско
10/2016частно търговско
12/2016частно търговско
247/2015НВЧД
230/2015НВОХД
13/2016частно търговско
17/2016частно гражданско
27/2016ЧГД по чл.274 ГПК
11/2016частно гражданско
31/2016частно гражданско
15/2016частно гражданско
15/2016частно търговско
16/2016частно търговско
18/2016частно търговско
30/2016ЧГД по чл.274 ГПК
23/2016частно търговско
27/2016търговско
337/2015търговско
25/2016ВЧНД
339/2015търговско