Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
193/2015търговско
194/2015търговско
242/2015частно гражданско
175/2015гражданско
125/2015ВНОХД
225/2015търговско
233/2015частно гражданско
141/2015НВОХД
245/2015частно гражданско
255/2015частно гражданско
221/2015търговско
233/2015търговско
244/2015частно гражданско
250/2015частно гражданско
222/2015търговско
251/2015частно гражданско
260/2015частно гражданско
172/2015гражданско
257/2015частно гражданско
185/2015гражданско
120/2015НВОХД
126/2015НВОХД
193/2015гражданско
194/2015гражданско
№ на делото Вид
151/2015НВОХД
236/2015частно гражданско
237/2015частно гражданско
249/2015частно гражданско
253/2015частно гражданско
256/2015частно гражданско
257/2015частно търговско
187/2015гражданско
240/2015частно гражданско
241/2015частно гражданско
252/2015частно гражданско
259/2015ЧГД по чл.274 ГПК
183/2015търговско
227/2015търговско
179/2015гражданско
132/2015ВНОХД
261/2015частно гражданско
267/2015частно гражданско
270/2015частно гражданско
181/2015гражданско
181/2015търговско
200/2015гражданско
199/2015гражданско