Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
95/2015гражданско
95/2015ВНОХД
83/2015ВНОХД
117/2015ВНОХД
184/2015търговско
177/2015търговско
178/2015търговско
96/2015ВНОХД
185/2015търговско
149/2015гражданско
167/2015търговско
№ на делото Вид
189/2015търговско
235/2015частно търговско
231/2015частно гражданско
113/2015ВНОХД
115/2015НВОХД
198/2015търговско
119/2015ВНОХД
199/2015търговско
208/2015търговско
216/2015търговско
220/2015търговско