Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
132/2015търговско
130/2015гражданско
176/2015частно гражданско
72/2015ВНОХД
173/2015частно гражданско
186/2015частно гражданско
103/2015гражданско
125/2015гражданско
127/2015гражданско
139/2015гражданско
97/2015ВЧНД
149/2015търговско
136/2015гражданско
147/2015гражданско
158/2015частно гражданско
165/2015частно гражданско
166/2015частно гражданско
54/2015гражданско
144/2015гражданско
148/2015гражданско
112/2015ВЧНД
188/2015частно гражданско
139/2015търговско
158/2015търговско
184/2015частно гражданско
126/2015гражданско
186/2015частно търговско
167/2015частно гражданско
99/2015ВНОХД
177/2015частно гражданско
192/2015частно гражданско
202/2015частно гражданско
№ на делото Вид
206/2015частно гражданско
66/2015ВНОХД
138/2015гражданско
152/2015гражданско
171/2015гражданско
55/2015гражданско
150/2015гражданско
190/2015частно гражданско
209/2015частно гражданско
159/2015търговско
161/2015търговско
171/2015търговско
204/2015частно гражданско
207/2015частно гражданско
203/2015частно търговско
174/2015търговско
210/2015частно гражданско
153/2015търговско
155/2015търговско
159/2015гражданско
172/2015търговско
105/2015ВНОХД
204/2015частно търговско
160/2015търговско
170/2015гражданско
173/2015търговско
198/2015частно гражданско
213/2015частно гражданско
215/2015частно гражданско
117/2014ВНОХД
206/2015частно търговско