Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
35/2015ВНОХД
112/2015търговско
119/2015търговско
120/2015частно гражданско
76/2015ВЧНД
136/2015частно търговско
188/2014ВНОХД
142/2015частно гражданско
32/2015ВНОХД
50/2015гражданско
124/2015частно гражданско
90/2015ВДЧНД
144/2015частно търговско
90/2015търговско
94/2015гражданско
124/2015търговско
153/2015частно гражданско
88/2015гражданско
117/2015търговско
151/2015частно търговско
142/2015частно търговско
45/2015ВНОХД
93/2015гражданско
150/2015частно търговско
80/2015гражданско
121/2015търговско
116/2015търговско
60/2015гражданско
89/2015гражданско
128/2015търговско
134/2015частно гражданско
155/2015частно гражданско
№ на делото Вид
135/2015частно гражданско
161/2015частно гражданско
122/2015търговско
162/2015частно търговско
163/2015частно търговско
165/2015частно търговско
92/2015гражданско
108/2015търговско
135/2015търговско
157/2015частно гражданско
101/2015гражданско
138/2015търговско
168/2015частно търговско
42/2015ВНОХД
88/2015ВНОХД
143/2015частно гражданско
162/2015частно гражданско
163/2015частно гражданско
57/2015ВНОХД
96/2015гражданско
130/2015търговско
46/2015ВНОХД
98/2015търговско
69/2015ВНОХД
123/2015гражданско
82/2015ВНОХД
148/2015търговско
121/2015гражданско
84/2015ВНОХД
89/2015ВНОХД
146/2015търговско
147/2015търговско