Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
15/2015гражданско
73/2015търговско
79/2015търговско
107/2015частно търговско
38/2015ВНОХД
86/2015частно гражданско
70/2015търговско
8/2015гражданско
44/2015ВНОХД
74/2015търговско
91/2015търговско
66/2015търговско
84/2014ВНОХД
126/2015частно търговско
45/2015гражданско
61/2015гражданско
80/2015търговско
95/2015търговско
116/2015частно гражданско
111/2015частно търговско
107/2015частно гражданско
114/2015частно гражданско
129/2015търговско
84/2015търговско
53/2015ВНОХД
88/2015търговско
№ на делото Вид
102/2015частно гражданско
108/2015частно гражданско
117/2015частно гражданско
104/2015търговско
109/2015частно гражданско
118/2015частно търговско
97/2015търговско
59/2015гражданско
63/2015гражданско
113/2015частно гражданско
30/2015ВНОХД
113/2015търговско
131/2015частно търговско
46/2015гражданско
122/2015частно гражданско
128/2015частно гражданско
132/2015частно гражданско
83/2015търговско
133/2015частно търговско
47/2015гражданско
85/2015търговско
84/2015гражданско
131/2015частно гражданско
137/2015частно гражданско
140/2015частно гражданско