Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
32/2015гражданско
71/2015частно търговско
81/2015частно търговско
4/2015ВНОХД
11/2015гражданско
31/2015гражданско
73/2015частно гражданско
9/2015гражданско
42/2015търговско
45/2015търговско
78/2015частно търговско
86/2015частно търговско
77/2015частно гражданско
283/2014гражданско
10/2015ВНОХД
12/2015ВНОХД
69/2015частно гражданско
51/2015частно гражданско
52/2015търговско
43/2015гражданско
75/2015частно гражданско
216/2014гражданско
59/2015търговско
85/2015частно гражданско
76/2015частно гражданско
82/2015частно гражданско
№ на делото Вид
83/2015частно гражданско
101/2015частно търговско
250/2014гражданско
34/2015гражданско
58/2015търговско
43/2015ВНОХД
93/2015частно търговско
90/2015частно гражданско
98/2015частно гражданско
87/2015частно търговско
100/2015частно търговско
102/2015частно търговско
104/2015частно гражданско
94/2015частно търговско
105/2015частно гражданско
34/2015ВНОХД
41/2015гражданско
81/2015частно гражданско
112/2015частно гражданско
210/2014ВНОХД
79/2015частно гражданско
91/2015частно гражданско
97/2015частно гражданско
106/2015частно търговско
99/2015частно гражданско