Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
18/2015частно гражданско
197/2014ВНОХД
343/2014гражданско
334/2014търговско
28/2015частно търговско
319/2014търговско
347/2014търговско
215/2014ВНОХД
208/2014ВНОХД
346/2014търговско
347/2014гражданско
20/2015частно гражданско
22/2015частно гражданско
32/2015частно търговско
207/2014ВНОХД
339/2014търговско
337/2014гражданско
348/2014гражданско
19/2015частно гражданско
31/2015частно търговско
36/2015частно търговско
335/2014гражданско
346/2014гражданско
7/2015търговско
27/2015частно гражданско
323/2014гражданско
185/2014ВНОХД
8/2015търговско
№ на делото Вид
309/2014гражданско
183/2014ВНОХД
5/2015търговско
351/2014гражданско
353/2014гражданско
39/2015частно търговско
336/2014гражданско
40/2015частно търговско
43/2015частно търговско
352/2014гражданско
30/2015частно гражданско
342/2014гражданско
15/2015ВНАХД
355/2014гражданско
337/2014търговско
47/2015частно търговско
315/2014търговско
349/2014гражданско
9/2015ВНОХД
12/2015търговско
46/2015частно търговско
5/2015ВНОХД
209/2014ВНАХД
358/2014гражданско
36/2015частно гражданско
10/2015търговско
356/2014гражданско
40/2015частно гражданско