Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
332/2015търговско
258/2015гражданско
262/2015гражданско
264/2015гражданско
290/2015гражданско
350/2015ЧГД по чл.274 ГПК
357/2015частно гражданско
286/2015гражданско
327/2015частно гражданско
339/2015частно гражданско
347/2015ЧГД по чл.274 ГПК
355/2015частно гражданско
356/2015частно гражданско
358/2015частно гражданско
331/2015частно търговско
293/2015търговско
364/2015частно гражданско
369/2015ЧГД по чл.274 ГПК
236/2015търговско
367/2015частно гражданско
251/2015търговско
252/2015търговско
202/2015ВНОХД
365/2015ЧГД по чл.274 ГПК
164/2015гражданско
274/2015гражданско
272/2015търговско
336/2015частно търговско
214/2015ВНОХД
313/2015търговско
348/2015частно гражданско
349/2015ЧГД по чл.274 ГПК
353/2015частно гражданско
370/2015частно гражданско
111/2015гражданско
284/2015гражданско
287/2015гражданско
278/2015търговско
306/2015гражданско
360/2015ЧГД по чл.274 ГПК
283/2015гражданско
276/2015търговско
291/2015търговско
359/2015частно гражданско
100/2015ВНОХД
373/2015частно гражданско
№ на делото Вид
345/2015частно търговско
391/2015частно гражданско
160/2015ВНОХД
185/2015ВНОХД
285/2015гражданско
295/2015гражданско
292/2015търговско
238/2015НВОХД
372/2015частно гражданско
382/2015частно гражданско
383/2015ЧГД по чл.274 ГПК
295/2015търговско
377/2015частно гражданско
290/2015търговско
310/2015гражданско
311/2015гражданско
378/2015ЧГД по чл.274 ГПК
385/2015ЧГД по чл.274 ГПК
386/2015частно гражданско
182/2015ВНОХД
273/2015гражданско
333/2015гражданско
348/2015частно търговско
273/2015търговско
301/2015гражданско
304/2015гражданско
288/2015търговско
228/2015НВОХД
374/2015частно гражданско
395/2015частно гражданско
301/2015търговско
334/2015гражданско
397/2015частно гражданско
357/2015частно търговско
292/2015гражданско
287/2015търговско
398/2015частно гражданско
309/2015търговско
354/2015частно търговско
355/2015частно търговско
400/2015частно гражданско
411/2015частно гражданско
216/2015ВНОХД
326/2015търговско
413/2015ЧГД по чл.274 ГПК
297/2015търговско