Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
294/2015частно търговско
231/2015ВЧНД
319/2015частно гражданско
226/2015гражданско
186/2015НВОХД
263/2015търговско
134/2015ВНОХД
139/2015ВНОХД
230/2015гражданско
249/2015търговско
300/2015частно гражданско
305/2015частно гражданско
318/2015частно гражданско
323/2015частно гражданско
250/2015търговско
199/2015НВОХД
203/2015ВНОХД
322/2015частно гражданско
321/2015частно гражданско
300/2015частно търговско
302/2015частно търговско
303/2015частно търговско
329/2015ЧГД по чл.274 ГПК
320/2015частно гражданско
101/2015ВНОХД
205/2015ВЧНД
151/2015гражданско
214/2015гражданско
217/2015търговско
256/2015търговско
232/2015ВДЧНД
291/2015гражданско
340/2015частно гражданско
173/2015ВНОХД
№ на делото Вид
210/2015НВОХД
304/2015частно търговско
246/2015ВЧНД
277/2015гражданско
270/2015търговско
277/2015търговско
188/2015търговско
162/2015ВНОХД
259/2015търговско
308/2015частно търговско
280/2015търговско
310/2015частно търговско
276/2015гражданско
341/2015частно гражданско
345/2015частно гражданско
218/2015гражданско
306/2015частно търговско
318/2015частно търговско
321/2015частно търговско
183/2015ВНОХД
260/2015търговско
268/2015търговско
324/2015ЧГД по чл.274 ГПК
330/2015ЧГД по чл.274 ГПК
337/2015ЧГД по чл.274 ГПК
156/2015гражданско
215/2015ВНОХД
332/2015частно гражданско
324/2015частно търговско
351/2015частно гражданско
325/2015частно търговско
191/2015ВНОХД
294/2015гражданско