Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
195/2015гражданско
209/2015търговско
263/2015частно гражданско
266/2015частно гражданско
122/2015ВНОХД
166/2015НВОХД
282/2015частно гражданско
210/2015търговско
182/2015гражданско
183/2015гражданско
197/2015гражданско
219/2015търговско
201/2015гражданско
203/2015гражданско
133/2015ВНОХД
215/2015търговско
147/2015НВОХД
165/2015НВОХД
278/2015ЧГД по чл.274 ГПК
146/2015гражданско
221/2015гражданско
288/2015частно гражданско
208/2015гражданско
293/2015ЧГД по чл.274 ГПК
297/2015частно гражданско
299/2015частно гражданско
229/2015търговско
298/2015частно гражданско
№ на делото Вид
303/2015частно гражданско
137/2015ВНОХД
143/2015НВОХД
247/2015търговско
247/2015гражданско
280/2015частно гражданско
152/2015ВНОХД
169/2015гражданско
231/2015търговско
307/2015частно гражданско
225/2015гражданско
168/2015НВОХД
309/2015частно гражданско
178/2015гражданско
220/2015гражданско
232/2015търговско
211/2015гражданско
138/2015ВНОХД
140/2015ВНОХД
224/2015търговско
302/2015ЧГД по чл.274 ГПК
308/2015частно гражданско
312/2015частно гражданско
313/2015частно гражданско
314/2015частно гражданско
222/2015гражданско
176/2015НВОХД
168/2015гражданско