Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
295/2014търговско
298/2014гражданско
311/2014търговско
348/2014частно търговско
165/2014ВНОХД
332/2014частно търговско
166/2014ВНОХД
314/2014гражданско
314/2014гражданско
318/2014гражданско
341/2014частно търговско
340/2014частно търговско
344/2014частно търговско
305/2014търговско
4/2015частно търговско
297/2014гражданско
306/2014гражданско
206/2014ВНАХД
324/2014гражданско
№ на делото Вид
328/2014гражданско
329/2014гражданско
106/2014ВНОХД
194/2014ВНОХД
6/2015частно гражданско
14/2015частно гражданско
17/2015частно гражданско
214/2014ВНОХД
323/2014търговско
324/2014търговско
326/2014търговско
213/2014ВЧНД
333/2014търговско
314/2014търговско
3/2015частно гражданско
19/2015частно търговско
182/2014ВНОХД
27/2015частно търговско
74/2014ВНОХД