Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
239/2014частно търговско
240/2014частно търговско
126/2014ВНОХД
251/2014частно гражданско
174/2014гражданско
177/2014гражданско
110/2014ВНОХД
173/2014търговско
189/2014търговско
242/2014частно търговско
98/2014ВНОХД
254/2014частно гражданско
165/2014търговско
184/2014гражданско
252/2014частно гражданско
34/2014ВНОХД
197/2014търговско
№ на делото Вид
191/2014гражданско
258/2014частно гражданско
169/2014търговско
192/2014гражданско
180/2014търговско
256/2014частно гражданско
188/2014търговско
207/2014гражданско
260/2014частно гражданско
183/2014търговско
229/2014гражданско
179/2014търговско
187/2014търговско
208/2014гражданско
253/2014частно гражданско
111/2014ВНОХД