Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
174/2011частно търговско
135/2014гражданско
63/2014ВНОХД
223/2014частно гражданско
225/2014частно гражданско
224/2014частно гражданско
72/2014ВНОХД
148/2014гражданско
114/2014ВНОХД
170/2014търговско
219/2014частно търговско
221/2014частно търговско
163/2014гражданско
220/2014частно търговско
222/2014частно търговско
№ на делото Вид
127/2014ВЧНД
32/2014ВНОХД
69/2014ВНОХД
238/2014частно гражданско
239/2014частно гражданско
240/2014частно гражданско
174/2011частно търговско
108/2014ВНОХД
241/2014частно гражданско
242/2014частно гражданско
37/2014ВНОХД
233/2014частно търговско
81/2014ВНОХД
109/2014ВНОХД