Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
134/2014гражданско
140/2014гражданско
168/2014частно гражданско
197/2014частно гражданско
68/2014ВНОХД
145/2014търговско
52/2014гражданско
139/2014гражданско
195/2014частно гражданско
141/2014гражданско
71/2014ВНОХД
151/2014гражданско
153/2014търговско
181/2014частно търговско
161/2014гражданско
175/2014гражданско
198/2014частно гражданско
202/2014частно гражданско
187/2013ВНОХД
204/2014частно гражданско
154/2014гражданско
75/2014ВНОХД
90/2014ВНОХД
199/2014частно гражданско
146/2014гражданско
157/2014гражданско
170/2014гражданско
172/2014гражданско
147/2014търговско
87/2014ВНОХД
№ на делото Вид
164/2014търговско
180/2014гражданско
181/2014гражданско
177/2014частно търговско
194/2014частно търговско
59/2014ВНОХД
173/2014гражданско
95/2014ВЧНД
105/2014ВЧНД
185/2014частно търговско
169/2014гражданско
161/2014търговско
220/2014частно гражданско
158/2014търговско
99/2014ВНОХД
128/2014търговско
64/2014ВНОХД
164/2014гражданско
154/2014търговско
171/2014търговско
193/2014гражданско
102/2014ВНОХД
205/2014частно търговско
212/2014частно гражданско
101/2014ВЧНД
214/2014частно гражданско
218/2014частно гражданско
203/2014частно търговско
219/2014частно гражданско
221/2014частно гражданско