Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
75/2014частно търговско
103/2014гражданско
126/2014търговско
146/2014частно търговско
46/2014ВНАХД
98/2014гражданско
117/2014гражданско
51/2014ВНОХД
91/2014гражданско
123/2014търговско
152/2014частно гражданско
141/2014частно търговско
152/2014частно търговско
42/2014ВНОХД
101/2014гражданско
55/2014ВНОХД
158/2014частно гражданско
162/2014частно гражданско
45/2014ВНОХД
106/2014гражданско
111/2014гражданско
112/2014гражданско
133/2014гражданско
138/2014търговско
155/2014частно гражданско
17/2014ВНОХД
58/2014ВНОХД
166/2014частно гражданско
№ на делото Вид
289/2013търговско
216/2013ВНОХД
105/2014гражданско
160/2014частно гражданско
159/2014частно търговско
73/2014ВНОХД
57/2014ВНОХД
151/2014търговско
167/2014частно гражданско
110/2014гражданско
178/2014частно гражданско
166/2014частно търговско
166/2014частно търговско
86/2014ВДЧНД
33/2014гражданско
130/2014търговско
176/2014частно гражданско
143/2014търговско
150/2014търговско
121/2014гражданско
133/2014търговско
186/2014частно гражданско
38/2014търговско
138/2014гражданско
96/2014ВЧНД
182/2014частно гражданско
190/2014частно гражданско