Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
43/2014гражданско
73/2014гражданско
41/2014ВНОХД
92/2014търговско
96/2014търговско
104/2014търговско
107/2014търговско
108/2014частно гражданско
78/2014гражданско
84/2014гражданско
362/2013търговско
95/2014търговско
97/2014търговско
113/2014частно гражданско
75/2014гражданско
61/2014ВЧНД
5/2014ВНОХД
115/2014частно гражданско
131/2014частно търговско
22/2014ВНОХД
71/2014гражданско
63/2014гражданско
18/2014ВНОХД
№ на делото Вид
35/2014ВНОХД
49/2014ВЧНД
118/2014частно гражданско
131/2014частно гражданско
136/2014частно гражданско
120/2014търговско
128/2014частно гражданско
144/2014частно гражданско
23/2014ВНОХД
81/2014гражданско
102/2014търговско
85/2014гражданско
47/2014ВНОХД
140/2014частно търговско
29/2014ВНОХД
255/2013търговско
340/2013търговско
52/2014ВНОХД
149/2014частно гражданско
142/2014частно гражданско
125/2014търговско
60/2014ВЧНД
99/2014гражданско