Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
23/2014гражданско
82/2014частно гражданско
83/2014частно гражданско
80/2014частно гражданско
88/2014частно гражданско
61/2014търговско
24/2014ВНОХД
45/2014гражданско
20/2014ВНОХД
77/2014търговско
79/2014търговско
80/2014търговско
59/2014търговско
68/2014търговско
60/2014гражданско
46/2014гражданско
95/2014частно гражданско
104/2014частно гражданско
№ на делото Вид
13/2014ВНОХД
87/2014търговско
40/2014ВНОХД
102/2014частно гражданско
118/2014частно търговско
39/2014гражданско
48/2014ВЧНД
50/2014търговско
53/2014гражданско
85/2014търговско
88/2014търговско
106/2014търговско
110/2014частно търговско
107/2014частно гражданско
114/2014частно гражданско
30/2014ВНОХД
115/2014частно търговско
68/2014гражданско