Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
390/2013търговско
244/2013ВНОХД
25/2014частно гражданско
220/2013ВНОХД
386/2013търговско
389/2013търговско
198/2013ВНОХД
27/2014частно гражданско
30/2014частно търговско
31/2014частно търговско
376/2013гражданско
378/2013гражданско
353/2013гражданско
26/2014частно гражданско
377/2013гражданско
224/2013ВНОХД
33/2014частно търговско
34/2014частно гражданско
240/2013ВНОХД
2/2014търговско
32/2014частно търговско
367/2013търговско
40/2014частно търговско
228/2013ВНОХД
392/2013търговско
№ на делото Вид
10/2014частно гражданско
28/2014частно гражданско
30/2014частно гражданско
369/2013гражданско
21/2014частно гражданско
14/2014търговско
20/2014търговско
392/2013гражданско
387/2013търговско
4/2014ВНОХД
237/2013ВНОХД
43/2014частно търговско
44/2014частно търговско
48/2014частно гражданско
381/2013гражданско
232/2013ВНОХД
242/2013ВНОХД
40/2014частно гражданско
49/2014частно търговско
3/2014ВНОХД
49/2014частно гражданско
205/2013гражданско
29/2014търговско
210/2013ВНОХД
63/2014частно търговско