Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
277/2014гражданско
273/2014търговско
88/2014ВНОХД
268/2014търговско
163/2014ВНОХД
278/2014търговско
284/2014гражданско
320/2014частно търговско
288/2014гражданско
297/2014търговско
289/2014гражданско
299/2014частно търговско
190/2014ВЧНД
290/2014търговско
298/2014търговско
325/2014частно гражданско
191/2014ВЧНД
217/2014гражданско
269/2014гражданско
255/2014гражданско
281/2014гражданско
№ на делото Вид
318/2014частно търговско
339/2014частно гражданско
322/2014частно търговско
288/2014търговско
328/2014частно търговско
305/2014гражданско
340/2014частно гражданско
164/2014ВНОХД
25/2014ВНОХД
334/2014частно гражданско
175/2014ВНОХД
308/2014търговско
338/2014частно гражданско
245/2014търговско
350/2014частно гражданско
338/2014частно търговско
295/2014гражданско
171/2014ВНОХД
315/2014гражданско
354/2014частно гражданско