Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
236/2014гражданско
244/2014търговско
250/2014търговско
226/2014търговско
307/2014частно гражданско
19/2014ВНОХД
176/2014търговско
238/2014търговско
141/2014ВНОХД
280/2014частно търговско
285/2014частно търговско
36/2014ВНОХД
257/2014гражданско
281/2014частно търговско
282/2014частно търговско
284/2014частно търговско
234/2014търговско
243/2014търговско
291/2014частно гражданско
249/2014търговско
256/2014търговско
317/2014частно гражданско
231/2014търговско
272/2014гражданско
116/2014ВНОХД
244/2014гражданско
247/2014търговско
№ на делото Вид
268/2014гражданско
263/2014търговско
162/2014ВЧНД
310/2014частно гражданско
312/2014частно гражданско
319/2014частно гражданско
122/2014ВНОХД
247/2014гражданско
253/2014търговско
277/2014търговско
302/2014частно търговско
254/2014търговско
296/2014частно търговско
210/2014гражданско
261/2014гражданско
276/2014търговско
194/2014гражданско
132/2014ВНОХД
267/2014търговско
272/2014търговско
258/2014търговско
301/2014частно търговско
261/2014търговско
282/2014гражданско
313/2014частно гражданско
326/2014частно гражданско
330/2014частно гражданско